Skip navigation
RSS

Nyheder

Den politiske styregruppe på velfærdsområdet har igen uddelt penge fra den pulje på 20 mio. kr., som er øremærket til velfærdsteknologi fra 2012-2016. Politikerne vil bruge 3,4 mio. kr. til nye teknologier, primært til ældre og mennesker med demens.

Mange mennesker yder en stor og engageret indsats – helt frivilligt. Dette markerer Vejle Kommune ved at uddele en frivilligpris. Nu skal kandidaterne til prisen findes.

Forside - Velfærdsmagasinet

Læs det nye Velfærdsmagasin og få mere at vide om hjælpemidler i køkkenet, den nye borgermodtagelse, social resiliens i Vejle og meget mere...

forside_plejeboligstrategi

På byrådsmødet den 16. marts lagde politikerne den strategi fast, som skal sikre den bedst mulige støtte ud fra borgernes behov. Det betyder bl.a., at de nuværende plejeboliger skal gøres bedre, og et nyt, moderne plejecenter i Børkop-området skal erstatte de to nuværende centre i området.

Berørt af kunsten

Forløbet består af 7 besøg på Kunstmuseet, hvor der hver gang fokuseres på et nyt kunstværk. Musik, rekvisitter og dufte bruges til at åbne deltagernes sanser og introducere hvert kunstværk. Efterfølgende skal deltagerne selv lave et billede. Forskning har vist, at mennesker bevarer evnen til at se og opleve billeder næsten intakt hele livet. Derfor er kunst velegnet som udgangspunkt for gode oplevelser og til at lokke erindringer frem.Kontakt 

Område Nord
Områdekontor
Sofievej 2
7100 Vejle

tlf. 76 81 77 00

mail: omraadenord@vejle.dk

Områdeleder Diane Amstrup